New Holland greiders F156.7A

2013. gada marts

Ultra Sonic sistēma ļaujs izvairīties no pārliekas izrakšanas un kontrolēt projekta augstumus.

Topcon pirmais pavienoja GNSS uztvērēju, GNSS antenu un radio modemu - Hiper+