New Holland greiders F156.7A

2013. gada marts

Ultra Sonic sistēma ļaujs izvairīties no pārliekas izrakšanas un kontrolēt projekta augstumus.

Topcon Magnet Field programmatūra pirmā lauka programatūra, kura spēj strādāt ar DGN failiem